Лабораторно оборудване

Фирма Алмер ЕООД предлага цялостно съвременно лабораторно ободурване за млечният сектор. Като представител на MAYSA G.I.D.A. ние предоставяме голям набор от лабораторно оборудване за млечният сектор на швейцарската фирма GERBER Instruments, Charm Sciences Inc., Dairy Quality Inc., които са лидер на пазара с най-високо качество за пълен набор от анализ на мляко и млечни продукти.

Една малка част от лабораторнотo оборудване е:

  Бутирометри за мляко, сирене, масло,сметана;

  Центрофуга по Gerber;

  Водна баня;

  Лактоденситометър (плътномер) за мляко;

  Хидрометър за саламура поБюме(соломер);

  Петриеви блюда;

  Аналитични везни;

  Влагомерни везни:

  Криоскоп;

  Колоноброяч;

  Рефрактометри - 0-20 Брикс и 0-32Брикс;

  Визкосиметри;

  Бюрети

  pH метри за течни и твърди продукти;

  Дигитални и спиртни термометри;

  Лабораторни консумативи за титруване;

  Бързи тестове за наличие наантибиотици;

  Бърз тест за наличие на Афлатоксин М1;

  Инкубатори

  Млекоанализатори-Алмера Скан

Разгледайте каталога на Gerber

Млекоанализатор АLMER A SCAN


Анализаторът на мляко Алмера скан е предназначен за провеждане на бързи анализи за съдържание на мазнина (FАT), сух безмаслен остатък (SNF), белтък, лактоза и оводняване в проценти, температура (oС), както и плътност, точка на замръзване, соли, pH и проводимост на една и съща проба, при производството, изкупуването и преработката на мляко. Устройството може да бъде калибровано за измерване на краве, овче, биволско, камилско, възстановено, UHT мляко, сметана, суроватка, мътеница. По желание на клиента апаратът може да бъде калиброван за всеки три от горе посочените видове мляко, сметана ,суроватка и мътеница.

Масленост 0.01% - 45 %
СБО 3% - 15%(опция до 45%)
Плътност 1015 – 1160kg/m3
Протеин 2% - 7%
Лактоза 0.01% - 6%
Добавена вода 0% - 70%
Точка на замръзване 0,400 до 0,700
Температура на пробата 5°C + 40°C
Соли 0.4 – 1.5%
Допълнителни функции * Електропроводимост, pH

*Допълнителни функции са по желание на клиента.