Кравеферми

Алмер Инженеринг предлага цялостно оборудване за кравеферми.

Изграждане и пускане в експлоатация на доилни зали, вентилационни системи, хранителни пътеки, торопочистващи пътеки. Предлагаме иновативни решения за комфорта и здравето на животните Ви.

Ние сме тук за да създадем мечтаната за Вас ферма.

...

Управление на стадото

...

Доилни Зали

...

Охлаждане на млякото

...

Комфорт за животните

...

Хранене и напояване

...

Оборудване за ферми

...

Грижа за телетата

...

Спомагателни суровини и материали

...

Хигиена при издояване

...

Скреперни инсталации

...

Помпи за тор

...

Сепаратори за тор

УПРАВЛЕНИЕ НА СТАДОТО

...

DataFlowII™ II Управление на стадото

...

"Heatime® Pro + HR-LDn Нашийник за крави"

...

SenseHub™ Смарт гривни

ДОИЛНИ ЗАЛИ

...

Автоматичен доилен робот

...

Ротационна доилна зала

...

Доилна зала Паралел

Доилна зала Рибена Кост

Централен млекопровод

Преносими апарати за доене

ОХЛАЖДАНЕ НА МЛЯКОТО

...

Хоризонтални охладителни танкове

...

Вертикални охладителни танкове

КОМФОРТ ЗА ЖИВОТНИТЕ

...

Легла за крави

...

Автоматични чесалки за крави

...

Механична чесалка за крави

Вентилатори

Вентилатор тип "Хеликоптер"

ХРАНЕНЕ И НАПОЯВАНЕ

...

Робот за прибутване на храна

...

Мотокар за прибутване на храна

Фуражо раздаващи ремаркета

ОБОРУДВАНЕ ЗА ФЕРМИ

...

Ключалки за крави

...

Разделители за крави

...

Станок за Крави

ГРИЖА ЗА ТЕЛЕТАТА

...

Боксове за телета

...

Хранителни станции за телета JetMilk

...

Биберони за телета

ХИГИЕНА ПРИ ИЗДОЯВАНЕ

...

Чашка за запечатка

СКРЕПЕРНИ ИНСТАЛАЦИИ

...

Скрепери за тор

ПОМПИ ЗА ТОР

...

Помпи за тор

СЕПАРАТОРИ ЗА ТОР

...

Сепаратори за тор